Choď na obsah Choď na menu
 

Informácie o členských príspevkoch a forme ich úhrady

2. 9. 2016
Na základe rozhodnutia VV bolo klubové členské s platnosťou od 1.8.2016 stanovené takto:
Dospelí 10,- € mesačne s tým, že by bolo vhodné platiť ho naraz za polročné obdobie.
Trénujúce deti 30,- € mesačne, platby na mesačnej báze.
 
Členské príspevky prosím uhrádzajte prevodom alebo vkladom na účet klubu a do poznámky je potrebné uviesť meno, za koho(ktorých) je príspevok hradený a taktiež aj obdobie(-ia), ktorého sa platba týka.
 
Banka: Tatra banka
Názov účtu: MSK Malacky
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4302 5640
BIC: TATRSKBX